Bevezető


Az anyagvizsgálatok és a műszaki diagnosztika nélkülözhetetlen információt szolgáltatnak a mérnöki szerkezetek épségének és megbízható működésének a biztosításához és értékeléséhez, és ezzel egyértelműen hozzájárulnak az emberek és a környezet biztonságának a szavatolásához és általában az élet minőségének a javításához.
Ez szinte nyilvánvaló a közlekedés és szállítás, az energiaátalakítás és szolgáltatás, a vegyipar, az építészet, és a gépgyártás területén.
Ezen túlmenően azonban az anyagvizsgálat egyre jelentősebb szerepet kap a mindennapi életben is, mint például a fizikai biztonság megalapozásában vagy a kultúra, a sport és más szabadidős tevékenységek terén.

A Konferencia és Kiállítás mottója:

A roncsolásmentes vizsgálat és a vizsgáló szerepe
a műszaki haladásban

Az ipar haladása nem képzelhető el korszerű anyagvizsgálati módszerek és azok alkalmazásában magasan képzett anyagvizsgáló szakemberek nélkül.

A roncsolásmentes vizsgálat és a műszaki diagnosztika olyan hatékony, értéknövelő eszköz a tervezők, gyártók és üzemeltetők kezében, amellyel jelentős mértékben csökkenthető a veszélyes üzemek, berendezések üzemeltetésének, használatának biztonsági kockázata. A vizsgálatok eredményei, megállapításai a tulajdonos, az üzemeltető és az engedélyező hatóság döntéshozatalának legfontosabb eszközei.

A műszaki tudomány fejlődése egyre újabb módszerek kidolgozását teszi lehetővé, amelyek segítségével még nagyobb pontossággal és megbízhatósággal lehetséges a vizsgálatok elvégzése.

Az új módszerek, valamint az a tény, hogy a roncsolásmentes vizsgálatok elvárt minőségének összetevői között kiemelt jelentősége van a vizsgáló személynek, elengedhetetlenné teszik a magas szintű folyamatos képzést és a tudásszint megbízható ellenőrzését. A MAROVISZ az elmúlt időszakban kiemelten foglalkozott a korszerű szakemberképzést biztosító tananyagok és vizsgáztatási rendszer kidolgozásával.

Trampus Péter
a MAROVISZ elnöke